Utolsó frissítés: 2016. január 14.

Tudományos tanulmányok

 • >

  Benedek J., Ciobanu S., Man T. (2016) Hot spots and social background of urban traffic crashes: a case study in Cluj-Napoca (Romania). Accident Analysis and Prevention, 87:2, 117-126. IF: 2,070.

 • >

  Benedek J. (2015): Spatial differentiation and core-periphery structures in Romania. Eastern Journal of European Studies, 6:1, 49-61.

 • >

  Benedek J., Bajtalan, H. (2015): Recent Regionalisation discourses and projects in Romania with special focus on the Székelyland. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 44E, 23-41. IF: 0,532.

 • >

  Benedek J., Moldovan A. (2015): Economic convergence and polarisation: towards a multi-dimensional approach. Hungarian Geographical Bulletin, 64:3, 187-203.

 • >

  Benedek, J., Cristea, M., Szendi D. (2015): Catching up or falling behind? Economic convergence and regional development trajectories in Romania. Romanian Review of Regional Studies, 11:1, 15-34.

 • > Ivan K., Haidu I., Benedek J., Ciobanu S. M. (2015) Identification of traffic accident risk-prone areas under low lighting conditions. Natural Hazards and Earth System Sciences 15:9, 2059-2068. IF:1,735
 • >

  Benedek J. (2014): Regionális fejlesztés és területi kohézió Romániában a 2014--2020-as programozási időszak perspektívájából. Erdélyi Múzeum, 76:4, 36-48.

 • >

  Benedek J., Cristea, M. (2014): Growth pole development and metropolization in Romania. Studia UBB, seria Geographia, 59:2, 125-138.

 • >

  Benedek, J., Török, I. (2014): County-level demographic disparities in Romania. Transylvanian Review, (23):2, 138-147. IF: 0,026.

 • >

  Benedek J., Veress N. (2013): Economic Disparities and Changes in the Convergence of the Romanian NUTS 2 and NUTS 3 Regions. Romanian Review of Regional Studies, (9):1, 85-90.

 • >

  Benedek, J. (2013): Metropolisz térségek és metropolizáció a poszt-szocialista Romániában. Erdélyi Múzeum, 75:3, 99-107.

 • >

  Benedek, J. (2013): The Spatial Planning System in Romania. Romanian Review of Regional Studies, (9):2, 23-30.

 • >

  Benedek, J., Cristea, M., Bartók, B. (2013): The Development of renewable energy clusters in the North-West region of Romania. Environmental Engineering and Management Journal, (12):2, 1535-1542. IF: 1,258.

 • >

  Benedek, J. (2012): Modelul german de organizare a planificării teritoriale la nivel regional. Urbanismul, 11, 100-102.

 • >

  Benedek, J., Kurkó, I. (2012): Convergence or divergence? The Position of Romania in the Spatial Structure of the European Union. Transylvanian Review, (21):2, 116-125. FI: 0,089.

 • >

  Cristea, M., Benedek, J. (2012): Localism and Economic Growth. Case Study: Municipality of Gherla. Romanian Review of Regional Studies (8):1, 31-44.

 • >

  Cristea, M., Varvari, S., Benedek, J. (2012): Pros and cons of foreign direct investments on local economy, Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek (9):2, 20-34.

 • >

  Kocziszky, Gy., Benedek, J. (2012): Contributions to the issues of regional economic growth and equilibrium as well as the regional policy. Hungarian Geographical Bulletin (61): 2, 113-130.

 • >

  Benedek, J., Kurkó, I. (2011): A területi egyenlőtlenségek alakulása és jellemzői Romániában. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek (8): 2, 104-119.

 • >

  Benedek, J., Kurkó, I. (2011): Evolution and Characteristics of Territorial Economic Disparities in Romania. „Club of Economics in Miskolc“ Theory, Methodology, Practice, (7): 1, 5-15.

 • > Dezsi, S., Benedek, J. (2011): The Role of Rural Tourism in the Socio-Economic Diversification of Rural Space from Lăpuşului Land (Ţara Lăpuşului, Maramureş County, Romania). – International Journal of Systems Applications, Engineering & Development (5)2: 198–207.
 • > Knappe, E., Benedek, J., Ilieva, M. (2011): Periphere Regionen in Südosteuropa und ihr Potenzial. Geographische Rundschau (63)4: 28-33.
 • >

  Benedek, J., Kurkó, I. (2010): The Evolution of Regional Economic Disparities in Romania. Transylvanian Review (19)4: 143–158. 

 • > Benedek J. (2010): Changes in Spatial Structure of Cluj-Napoca after 1989. – Romanian Journal of Population Studies (4)1: 24–37.
 • > Benedek J., Horváth, R. (2009): Regional development in Romania: institutional basis for EU cohesion policy. – Regions 276: 20–23.
 • > Benedek, J. (2010): Die demographische und wirtschaftliche Grundlagen einer integrierten Entwicklungspolitik in ländlichen Räumen Rumäniens. – „Club of Economics in Miskolc” Theory, Methodology, Practice (6)2: 93–100.
 • > Benedek, J. (2010): Régiók kialakulása és változása: véletlen vagy törvényszerűség? – Tér és Társadalom (24)3: 193–202.
 • > Benedek, J., Bartos-Elekes, Zs. (2009): Symbolic Spatial Usage int the Historic Centre of Cluj-Napoca. – in: Csiki, B., Bartos-Elekes, Zs. (szerk.): Descriptio Transilvaniae, pp. 95–108.
 • > Dezsi, S., Benedek, J. (2010): Basic Features of the Rural Tourism from Lăpuşului Land (Ţara Lăpuşului, Maramureş County, Romania). – in: Pirtea, M. (szerk.): Selected Topics in Economy&Management Transformation, volume I, 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation. Temesvár, WSEAS Press, pp. 161–167.
 • >

  Benedek J., Horváth R. (2009): Regional development in Romania: institutional basis for EU cohesion policy, Regions Magazine, (276): 1, 20-23.

 • >

  Benedek, J. (2009): Regional disparities in Romania during the last century. Studia UBB, seria Geographia 2: 125–132.

 • > Benedek, J. (2009): Regional development in Romania: between constraints for decentralization and centralization. – in: Kocziszky, Gy., Koleszár, Á. (szerk.): VII. Nemzetközi Konferencia. Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19-20. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, pp. 173–178.<
 • > Benedek, J. (2009): Regionális központok a romániai városhálózatban. – in: Csapó, T., Kocsis, Zs. (szerk.): A közép- és nagyvárosok településföldrajza. Savaria University Press, Szombathely, pp. 50–60.
 • > Benedek, J. (2009): Regionalisierung und Regionalismus in Rumänien nach 1989: Grundlagen, Formen und Institutionen. – in: Vainovski-Mihai, I. (szerk.): New Europe College Yearbook 2005-2006. New Europe College, Bukarest, pp. 49–82.
 • > Benedek, J., Varvari, S., Cristea, M. (2009): Public services, and wellbeing in Central Romania – study case in Mures county. – in: Beauclair, A., Buckley, V. (szerk.): Global Recession: Regional Impacts on Housing, Jobs, Health and Wellbeing, Regional Studies Association, Seaford, pp. 46–49.
 • >

  Benedek J. (2008): A régiókutatás és régióalkotás dilemmái a romániai regionális földrajzban, Comitatus XVIII/1. 169, 44 – 52.

 • > Benedek, J. (2008): Erdély változó társadalmi-gazdasági térszerkezete. — Comitatus 18(1): 49—58.
 • > Benedek, J. (2008): Jelenkori térkoncepciók. – in: Bodó, B. (szerk.): Európai Unió és regionális politika. Scientia Kiadó, Kolozsvár, pp. 43–64.
 • > Benedek, J. (2008): Regionális fejlődés, regionális együttműködés. – Pro Minoritate 1: 1–10.
 • > Benedek, J., Nagy, E. (2008): Grundlagen grenzüberschreitender Kooperation in der Sathmarer Grenzregion. – in: Förster, H. (szerk.): Regionalisierung, Regionalismus und Regionalpolitik in Südosteuropa, Südosteuropa Jahrbuch 35, Verlag Otto Sagner, München, pp. 47–62.
 • > Benedek, J. (2007): Die Einkommensbildung ländlicher Bevölkerung und die Möglichkeiten einer integrierten Entwicklungspolitik in ländlichen Räumen. — in: Knappe, E., Müller, E. (szerk.): Ländliche Gesellschaft europäischer Peripherien. Rural Society of European Peripheries. Forum IfL, Heft 7., Leipzig, Németország, pp. 127—134.
 • > Benedek, J. (2007): The concept of cluster and its implementation in regional development strategies. — in: Surd, V., Zotic, V. (szerk.): Rural Space and Local Development. Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, pp. 689—695.
 • > Benedek, J. (2007): The system of settlements from the perspective of cooperation beyond the frontier from the region Satu Mare (Romania) — Szabolcs-Szatmár-Bereg (Hungary). — in: Süli-Zakar, I., Horga, I. (szerk.): Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space — From National to European Perspective. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 371—381.
 • >

  Benedek J. (2006): Kolozsvár történelmi belvárosának társadalmi fenntarthatósága, Erdélyi Társadalom 2, 9 - 19.

 • > Benedek, J. (2006): Urban policy and urbanisation in the transititon Romania. — Romanian Review of Regional Studies 1: 51—64.
 • > Benedek, J., Dezsi, Ş. (2006): Rural Tourism in Romania. The Characteristics of the Tourist Offer. — in: Petrea, R. (szerk.): Rural Tourism and Sustainable Development. Editura Universităţii din Oradea, Nagyvárad, pp. 55—70.
 • > Benedek, J. (2005): A régiókutatás és régióalkotás dilemmái a hazai regionális földrajzban. — in: Bodó, B. (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2004—2005. Editura Marineasa, Temesvár, pp. 255 — 262.
 • > Benedek, J. (2005): A regionális egyenlőtlenségek néhány jellegzetessége Romániában. — in: Nagy E., Nagy G. (szerk.): Az Európai Unió bővítésének kihívásai — régiók a keleti periférián. Nagyalföld Alapítvány. Békéscsaba, pp. 33 — 38.
 • > Benedek, J., Bagoly, P. (2005):Procesul de suburbanizare din România. Studiu de caz, zona suburbană a municipiului Târgu Mureş. — Studia UBB, Geographia 1: 118 — 126.
 • > Benedek, J. (2004): Fenomenele de risc geografic din perspectiva amenajării teritoriului. — in: Sorocovschi V. (szerk.): Riscuri şi catastrofe. Casa Cărţii de Ştiinţă, Kolozsvár, pp. 69—78.
 • > Benedek, J. (2004): Regionalizarea normativ-formală şi amenajarea teritoriului la nivel regional în România. — Studia UBB, Geographia 1: 7—20.
 • > Benedek, J. (2004): The emergence of new regions in the transition Romania. — Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” 49—50: 199—206.
 • > Benedek, J., Nagy, E. (2004): Kolozs és Bihar megye etnikai térszerkezetének változása 1966—2002 között. — Erdélyi Társadalom 2: 181—202.
 • > Benedek, J. (2003): Adaptabilitatea unor teorii ale migraţiei rural-urban la societatea din România. Studiu de caz în zona Bistriţa. — Studia UBB, Geographia 2: 113—122.
 • > Benedek, J. (2003): Rolul turismului rural în dezvoltarea teritorială a microregiunii Huedin. Studia UBB, Geographia 1: 101—112.
 • > Benedek, J., Dezsi, Ş. (2003): Basic features of the rural tourism in Romania. — in: Benedek, J., Schulz, E. (szerk.): Südosteuropa. Geographische Entwicklungen im Karpatenraum. Würzburger Geographische Manuskripte, 63. Würzburg, Németország, pp. 63—76.
 • > Benedek, J., Nagy, E. (2003): Migrarea elitelor intelectuale maghiare din Oradea şi Cluj. — in: Ilieş, A., Wendt, J. (szerk.): Europe Between Milleniums. Political Geography Studies. Editura Universităţii din Oradea, Nagyvárad, pp. 147—154.
 • > Benedek, J., Schulz, E. (2003): Riscurile demografice şi epidemiologice în contextul tranziţiei demografice. — in: Sorocovschi, V. (szerk.): Riscuri şi catastrofe. Casa Cărţii de Ştiinţă, Kolozsvár, pp. 210—223.
 • > Benedek, J., Schulz, E., Fărcaş, S., Klemd, R., Schleichert, U., Schreiber, W., Tittizer, T. (2003): Die Belastungsgeschichte der Bergbauregion NW-Rumäniens, ein multidisziplinäres Forschungsprojekt, in Der Bergbaubezirk Baia Mare, Rumänien. Technische Universität Bergakademie, Freiberg, pp. 1 — 18.
 • > Benedek, J., Schulz, E., Fărcaş, S., Klemd, R., Schleichert, U., Schreiber, W., Tittizer, T. (2003): Hochwasser, Zyanid und Blei. Aktuelle Entwicklungen im Einzugsgebiet der Theiss. — in: Benedek, J., Schulz, E. (szerk.): Südosteuropa. Geographische Entwicklungen im Karpatenraum. Würzburger Geographische Manuskripte, 63. Würzburg, Németország, pp. 179—198.
 • > Benedek, J. (2002): A faluturizmus és a bánffyhunyadi kistérség. — in: Bodó, B. (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2002. Polis, Temesvár — Kolozsvár, pp. 128—141.
 • > Benedek, J. (2002): A földrajz térszemléletének hullámai. — Tér és Társadalom 2: 21—40.
 • > Benedek, J. (2002): Agricultura de subzistenţă şi dezvoltarea spaţiului rural în România. — Studia UBB, Geographia 2: 65—74.
 • > Benedek, J. (2002): Az erdélyi magyar földrajztudományi kutatások összefoglalója. 1990—2001. — in: Tánczos, V., Tőkés, Gy. (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar kutatások 1990—2001 közötti eredményeiről. Scientia Kiadó, Kolozsvár, pp. 111—124.
 • > Benedek, J. (2002): Riscurile umane. — in: Sorocovschi, V. (szerk.): Riscuri şi catastrofe. Casa Cărţii de Ştiinţă, Kolozsvár, pp. 43—54.
 • > Benedek, J., Schulz, E., Fărcaş, S., Klemd, R., Schleichert, U., Schreiber, W., Tittizer, T. (2002): The Pollution History Of The Mining Region Of NW-Romania, A Multidisciplinary Project. — in: Sárkány-Kiss, A., Hamar, J. (szerk.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. Tiscia Monograph Series. Vol. 6. Liga Pro Europa, Târgu Mureş — Szeged — Szolnok, pp. 235—252.
 • > Benedek, J. (2001): A nemzeti kultúra térségei avagy a természet-kultúra viszonyának misztifikációja. A romániai geográfiai gondolkodás dilemmái. — in: A Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei (CD-ROM). SZTE TTK Természeti Földrajzi Tanszék, Szeged.
 • > Benedek, J. (2001): Normativ-formális (intézményesült) regionalizálás és Románia intézményesült térszintjei. — in: Ekéné Zamárdi, I. (szerk.): 10 éves a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke. Debrecen, pp. 159—170.
 • > Benedek, J. (2001): Turismul din judeţul Mureş. Disfuncţionalităţi şi perspective. — Studia UBB, Geographia 1: 151—163.
 • > Benedek, J., Dezsi, Ş (2001): Turismul rural în România — între deziderat şi realitate (I). — Studia UBB, Geographia 1: 129—141.
 • > Benedek, J., Dezsi, Ş (2001): Turismul rural în România — între deziderat şi realitate (II). — Studia UBB, Geographia 2: 143—159.
 • > Benedek, J., Dezsi, Ş. (2001): Die Rolle des Agrotourismus für die ländliche Räume Rumäniens. — in: Grimm, F.-D., Knappe, E. (szerk.): Landwirtschaft und ländliche Räume-Außenseiter des Transformationsprozesses in den Ländern Südosteuropas? Südosteuropa-Studie, 69. Südosteuropa Gesellschaft, München, Németország, pp. 129—163.
 • > Benedek, J., Schreiber, W. (2001): Ungarn und Deutsche in Rumänien. — in: Lienau, C. (szerk.): Raumstrukturen und Grenzen in Südosteuropa. Südosteuropa Jahrbuch 32. Südosteuropa Gesellschaft, München, Németország, pp. 213—230.
 • > Benedek, J. (2000): Analiza audit a turismului din judeţul Mureş, în perspectiva dezvoltării teritoriale. — Studia UBB, Geographia 2: 175—189.
 • > Benedek, J. (2000): Die Entwicklung der ländlichen Kleinsiedlungen in Rumänien. Ergebnisse einer Fallstudie. — Analele Universităţii Ecologice "Dimitrie Cantemir", pp. 119—130.
 • > Benedek, J. (2000): Landreform in Romania after 1989. Towards a market oriented agriculture? — in: Tillack, P., Schulze, E. (szerk.): Land ownership, land markets and their influence on the efficiency of agricultural production in Central and Eastern Europe. Kiel, Németország, pp. 423—435.
 • > Benedek, J. (2000): Ländliche Raumstrukturen im Nösnerhügelland. — in: Heltmann, H., von Killyen, H. (szerk.): Naturwissenschaftliche Forschungen über Siebenbürgen VI. Böhlau Verlag, Köln, Németország, pp. 285—303.
 • > Benedek, J. (2000): Obiectivele amenajării şi principalele strategii pentru dezvoltare şi organizarea spaţiului în judeţul Mureş. — Studia UBB, Geographia 1: 115—127.
 • > Benedek, J. (2000): Tendinţe actuale în ierarhia aşezărilor rurale din arealul de influenţă a oraşului Bistriţa. — Studia UBB, Geographia 2: 149—159.
 • > Benedek, J., Nagy, E. (2000): Globalizare şi criză economică mondială la sfârşit de mileniu. — Analele Universităţii Ecologice "Dimitrie Cantemir", pp. 131—147.
 • > Benedek, J., Nagy, E. (2000): Planningul rural şi teoria locurilor centrale. — Studia UBB, Geographia 1: 81—87.
 • > Benedek, J. (1998): Ideological constructs, social conncetions and geographical thought. — in: Wardenga, U., Wilczynski, W. (szerk.): Religion, Ideology and Geographical Thought. WSP Kielce Studies in Geography, 3. International Geographical Union, Kielce, Lengyelország, pp. 58—65.
 • > Benedek, J. (1998): Organizarea spaţiului rural. — Analele Universităţii Ecologice "Dimitrie Cantemir", pp. 21—28.
 • > Benedek, J. (1998): Relaţiile oraş-spaţiu rural. Abordare teoretică. — Studia UBB, Geographia 1—2: 97—113.
 • > Benedek, J. (1998): Schelken — eine Fallstudie zu isolierten ländlichen Siedlungen in Siebenbürgen. — in: Fassel, H. (szerk.): Wissenschaftsstrukturen in Rumänien vor und nach 1989. Funktionsmodelle und Entwürfe. Materialen, 10. Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen, Németország, pp. 95—101.
 • > Benedek, J., Pop, G. (1997): Sisteme şi modele de aşezări rurale în Depresiunea Transilvaniei. — Studia UBB, Geographia 1—2: 151—171.
 • > Benedek, J. (1996): Imaginea geografiei în percepţia geografilor. — in: Vert, C. (szerk.): A II-a Conferinţă regională de geografie. Cercetări geografice în spaţiul carpato-danubian. Temesvár, pp. 567—575.
 • > Benedek, J. (1996): Strategii de dezvoltare ale ruralului. — Revista Geografică 2—3: 130—132.
 • > Benedek, J., Maier, A. (1996): Aspecte privind structurile geodemografice în ruralul din podişul Târnavelor. — Studia UBB, Geographia 1—2: 95—101.
 • > Benedek, J., Pop, G. (1996): Satele mici din România şi specificul activităţii lor. — Studia UBB, Geographia 1—2: 119—138.
 • > Benedek, J. (1995): Mineritul din depresiunea Baraolt-aspecte sociale. — Studia UBB, Geographia 1—2: 148—154.
 • > Benedek, J. (1995): Teorii de localizare şi dinamizarea lor. — Studia UBB, Geographia 1—2: 113—118.
 • > Benedek, J. (1995): Wirtschaftliche Entwicklungsachsen. — Studia UBB, Geographia 1—2: 198—201.
 • > Benedek, J., Bodocan, V. (1995): Axes of development and growth centers in Romania. — in: Dittrich, M. (szerk.): Report of the 7th EGEA Annual Congress. Marburg, Németország, pp. 45—47.
 • > Benedek, J. (1994): The Anthropogenic Touristic Potential on the Tirnava Mare Valley. — in V EGEA Congress Actes Proceedings. Oikos Tau, Barcelona, Spanyolország, pp. 77 — 82.
 • > Benedek, J., Imbroane, A. (1994): Probleme privind crearea unei baze de date geografice referitoare la aşezări. — in: Urdea, P., Ianoş, G. (szerk.): A I-a Conferinţă Regională de Geografie. Cercetări geografice în spaţiul carpato-danubian. Temesvár, pp. 254—262.
 • > Benedek, J., Czaran, L., Imbroane, A. (1993): A Programme For The Interpolation Of The Climatic Time Series. — The European Geographer 7—8: 111—112.

Konferenciakötetben közölt szaktanulmány, szakcikk

 • >

  Benedek J. (2015): Regiunea și rolul schimbător al statului, in Petrea D. (ed.): Volum aniversar „Viaţa ca un rug, arzând – Activitatea știinţifică, literară și artistică a Profesorului Pompei Cocean”, 140-147. Risoprint, Cluj-Napoca.

 • >

  Kocziszky Gy., Benedek J., Veresné Somosi M. (2015): Új innovációs paradigma? Regionális társadalmi innovációs potenciál javításának lehetősége szakértői rendszer segítségével, lehetőségek és korlátok. In: Veresné dr. Somosi Mariann, Lipták Katalin (szerk.): Mérleg és kihívások IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Miskolc-Lillafüred, 247-254, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar.

 • >

  Benedek, J. (2013): Schimbări de paradigmă în studiile rurale: de la Geografia aşezărilor rurale spre abordarea integrată a spaţiului rural?, in: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca: Prof. univ. Dr. Grigor P. Pop. La opt decenii de viaţă și activitate 1933-2013, 85-88, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

 • >

  Benedek, J. (2012): A regionális vizsgálatok elhanyagolt dimenziója? Néhány gondolat az időről, in: Rechnitzer, J., Rácz, Sz. (szerk.): Dialógus a regionális tudományról, 31-37, SZIE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Magyar Regionális Tudományi Társaság, Győr.

 • >

  Benedek, J., (2012): Paradigmaváltás a tudományokban: a redukcionizmus és komplexitás esete, in: Bottlik, Zs., Czirfusz, M., Gyapay, B., Kőszegi M., Pfening, V. (szerk.): Társadalomföldrajz-Területfejlesztés-Regionális Tudomány, 121-127, ELTE Regionális Tudományi Tanszék, Budapest.

 • >

  Benedek, J., Máthé, A. (2011): Az Erdélyi Római Katolikus Egyház gazdasági átalakulása és fejlődése  a két világháború között, in: Marton, J., Oláh Z. (szerk.): Minden Kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése, 461-472, Szent István Társulat, Verbum, Budapest, Kolozsvár.

 • >

  Benedek J. (2010): A régiókutatás paradigmaváltása a hazai regionális földrajzban, in: Nóda M. et co. (ed.): Ideje az emlékezésnek, 321-330. Szent István Társulat, Budapest.

 • >

  Dezsi, S., Benedek, J. (2010): Basic Features of the Rural Tourism from Lăpuşului Land (Ţara Lăpuşului, Maramureş County, Romania), in PIRTEA, M. (ed.): Selected Topics in Economy&Management Transformation, volume I, 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation, 161-167, Timişoara, WSEAS Press.

Könyvfejezetek

 • >

  Benedek J. (2015): Az erdélyi magyar földrajztudományi kutatások összefoglalója (2002-2013). In: Salat, L., Péntek, J., Szikszai M. (szerk.): Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között. III. kötet. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 101-124.

 • >

  Benedek, J., Kocziszky, Gy. (2015): Paths of convergence and polarization in the Visegrád countries. In: Lang, T., Henn, S., Sgibnev, W., Ehrlich, K., (eds.): Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization. Perspectives from Eastern Europe and Beyond. Palgrave/MacMillan, Basingstoke. 352 p., 217-234.

 • >

  Benedek J., Cristea, M., Lang, T. (2013): Fallstudienbericht Rumänien, in: André Müller, Jörg Plöger (szerk.): Wieder erstarkte Städte: Strategien, Rahmenbedingungen und Ansätze der Regenerierung in europäischen Groß- und Mittelstädten. 16-30. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Berlin (Werkstatt: Praxis, Heft 82).

 • >

  Cristea M., Benedek J. (2013): Développement territorial durable et énergie renouvelable. Le cas de l’énergie géothermale dans la Region Nord-Ouest de la Roumanie, in: Jean-Paul Carriére, Christophe Demaziére, Rodica Petrea, Luminiţa Filimon (eds.): La Mise en Oeuvre de Developpement territorial durable: Déclinaisons Franco-Roumaines. 253-270, L’Harmattan, Paris.

 • >

  Benedek, J., Csíki L, Dövényi Z, Elekes T, Léphaft Á, Máthé Cs, Nagy E, Pál Z, Török I, Vajda M, Veres V, Wanek F (2012): Erdély, in Dövényi, Z. (szerk.): A Kárpát-medence földrajza, 971-1129. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • > Benedek, J. (2010): Tér és regionalizálás. – in: Süli Zakar, I. (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai II. Dialóg Campus, Budapest–Pécs, pp. 113–144.
 • > Benedek, J., Kurkó, I. (2010): Evoluţia şi caracteristicile disparităţilor teritoriale din România. – in: Benedek, J., Bakk, M. (szerk.): Politica regională în România. Editura Polirom, Iaşi, Románia, pp. 77–120.
 • > Benedek, J. (2009): Térszerkezeti egységek. – in: Horváth, Gy. (szerk.): Dél-Erdély és Bánság. Dialóg-Campus, Pécs–Budapest, pp. 257–268.
 • > Benedek, J., Berekméri M. (2009): Városhálózat. – in: Horváth, Gy. (szerk.): Dél-Erdély és Bánság. Dialóg Campus, Pécs–Budapest, pp. 215–237.
 • > Benedek, J. (2008): The emergence of new regions in transition Romania. — in: Scott, J. (szerk.): New regionalism in Socio-Political Context: Space-Making and Systemic Transformation in Central Europe and Latin America. Urban and Regional Planning Development, Ashgate, Aldershot, pp. 233—246.
 • > Benedek, J., Horváth, R. (2008): Chapter 12, Romania. — in: Baun, M., Marek, D. (szerk.) EU regional policy after enlargement. Macmillan, Basingstoke, pp. 226—247.
 • > Benedek, J. (2006): A romániai urbanizáció jellegzetességei az utolsó évszázad során. — in: Hajdú, Z., Győri, R. (szerk.): Kárpát-medence: települések, tájak, régiók, térstruktúrák. Dialóg Campus, Budapest — Pécs, pp. 77—101.
 • > Benedek, J. (2004): Analiza geografică regională. Principii şi metode. — in: Irimuş, I. (szerk.): Perfecţionare continuă. Geografie. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Kolozsvár, pp. 38—60.
 • > Benedek, J. (2004): Cultură. Culte. — in: Cocean, P. (szerk.): Planul de amenajare a teritoriului regiunii de Nord-Vest. Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, pp. 220—236.

Kötetekben megjelent kivonatok

 • > Benedek J. (2010): Regional development in Romania: between constraints for decentralization and centralization. – in: Höjdestrand, T. (szerk.): ICCEES VIII World Congress 2010. Stockholm, Svédország, pp. 159–160.
 • > Benedek, J. (2009): EU Chohesion Policy in Romania. – in: The Conference Abstract Volume to the Regional Studies Association Annual Conference, Understanding and Shaping Regions: Spatial, Social and Economic Futures. Leuven, pp. 25–26.
 • > Benedek, J. (2005): Urban Policy and Urban Development Strategies in the Transition Romania. — in: Conference Abstract Volume to the Regional Studies Association Annual Conference. Regional Growth Agendas, Aalborg, pp. 80.
 • > Benedek, J., Nagy, E. (2004): Észak-Nyugat Erdély etnikai térszerkezetének átalakulása a migrációs folyamatok tükrében. — in: Barton, G., Dormány, G., Rakonczai, J. (szerk.): A Magyar Földrajz Konferencia Abstract Kötete. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kara, Szeged, pp. 25.
 • > Benedek, J. (2003): Recent Region Formation in Romania — The Move to Democracy. — in: Abstract Volume to the Regional Studies Association Annual Conference. Pisa, pp. 143 — 144.

Szerkesztett könyvek és kötetek

 • >

  Benedek, J., Petrea D. (ed.) (2014) Un capitol nou al Școlii Geografice Clujene. Eckart Wilfried Schreiber la 70 de ani de viaţă. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

 • >

  Benedek, J. (szerk.) (2011) Románia. Tér, gazdaság, társadalom. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár.

 • > Benedek, J., Bakk, M. (szerk.) (2010): Politicile regionale în România. Editura Polirom, Iaşi, Románia.
 • > Benedek, J., Schulz, E. (szerk.) (2003): Südosteuropa. Geographische Entwicklungen im Karpatenraum. Würzburger Geographische Manuskripte 63, Würzburg, Németország.

Könyvek

 • >

  Benedek J. (2015) A társadalom térbelisége és térszervezése. A romániai regionális egyenlőtlenségek társadalomföldrajzi vizsgálata. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár.

 • >

  Benedek, J., Török, I., Máthé, CS. (2013) Dimensiunea regională a societăţii, diversitatea etno-culturală şi organizarea administrativ-teritorială în România. Studii de atelier, Cercetarea Minorităţilor Naţionale din România, nr. 51. 1844-5489. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca.

 • >

  Benedek, J., Kocziszky, Gy. (2013) Bevezetés a regionális politikába. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc.

 • >

  Benedek, J., Kocziszky, Gy. (2013) Bevezetés a regionális politikába. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc.

 • >

  Benedek, J., Török, I., Máthé, Cs. (2013) Dimensiunea regională a societăţii, diversitatea etno-culturală şi organizarea administrativ-teritorială în România. Studii de atelier, Cercetarea Minorităţilor Naţionale din România, nr. 51. 1844-5489. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca.

 • > Cocean, P., Benedek, J. et al. (2007): Amenajarea teritoriilor periurbane. Studiu de caz: zona periurbană Bistriţa. Presa Universitară Clujeană / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár.
 • > Benedek, J. (2006): Területfejlesztés és regionális fejlődés. Kolozsvári Egyetemi Kiadó / Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár.
 • > Benedek, J., Dezsi, Ş. (2006): Analiza socio-teritorială a turismului rural din România, din perspectiva dezvoltării regionale şi locale. Presa Universitară Clujeană / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár.
 • >

  Cocean P., Bendek J. et col. (2004) Planul de amenajare a Regiunii Nord-Vest. Coordonate majore. Presa Universitară Clujeană / Cluj University Press. 

 • > Benedek, J. (2004): Amenajarea teritoriului şi dezvoltarea regională. Presa Universitară Clujeană / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár.
 • > Benedek, J. (2001): Introducere în planning teritorial. Risoprint Kiadó, Kolozsvár.
 • > Benedek, J. (2000): Organizarea spaţiului rural în zona de influenţă apropiată a oraşului Bistriţa. Presa Universitară Clujeană / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár.